12 vragen managers

12 vragen die elke manager zeer regelmatig moet stellen

Stel jij wel vragen?

Het is mede de taak van managers om het evenwicht tussen de ondernemingsbehoeften en de werknemersverwachtingen te bereiken, hierbij ondersteund door HRM processen, systemen, methodes en instrumenten.
Maar wat zijn de verwachtingen van de medewerkers? Wat leeft er bij jouw medewerkers? Wat stoort hen? Wat motiveert hen?
Heb je enig idee?

Tevredenheid meten

Werknemers- en vakbondsvertegenwoordigers zien het als één van hun belangrijkste taken, verwachtingen en ongenoegens verwoorden naar het management. Ze versterken hierdoor hun relatie met en invloed op hun “basis”. De noodzakelijke objectiviteit, relevantie en representativiteit van hun input is echter niet steeds aanwezig en wordt tevens soms beïnvloed door een “verborgen agenda” of algemene vakbondsslogans.

Ondernemingen moeten echter zelf de controle behouden over het proces van permanente kennisverwerving met betrekking tot de verwachtingen, bezorgdheden, frustraties, klachten en motivatoren van hun medewerkers. Tevredenheidsenquêtes zijn een uitstekende manier om informatie te verzamelen, om de “temperatuur” te meten en de sterke punten en verbeteringsopportuniteiten te identificeren.

Stel vragen!

vragenMaar dit is allerminst voldoende. Supervisors en managers moeten continu spreken en vooral luisteren naar hun teamleden. Dus: ga vragen stellen!
Sociale verbondenheid is een belangrijke motor voor motivatie en bevlogenheid. Medewerkers die zich verbonden voelen met hun leidinggevende en met de organisatie zijn gemotiveerder, lopen een stap harder en zijn loyaler.

Die verbondenheid ontstaat door in gesprek te zijn. En dat ontstaat weer door vragen te stellen. Stel daarom vragen tijdens elke 1-op-1 meeting en team meeting die je hebt met je medewerkers. Maak het helder dat je luistert naar de antwoorden.
Medewerkers willen praten over hun ervaringen in hun team of in het bedrijf. Ze zullen je echte, eerlijke en goede informatie geven als je het vraagt én het veilig voor hen maakt om de waarheid te zeggen.

Door het stellen van vragen en het hebben van een gesprek wordt er niet alleen een relatie met de medewerkers opgebouwd, maar wordt ook duidelijk wat er – positief en negatief – leeft.

Twaalf vragen die elke supervisor of manager zeer regelmatig zou moeten stellen

 1. Wat maakt jouw werk moeilijker of lastiger dan nodig? Wat zou je werk makkelijker maken?
 2. Welke meetings zijn effectief en voegen waarde toe? Welke meetings zijn niet effectief en moeten veranderen of verdwijnen?
 3. Wat moet ik weten waarvan je het vermoeden hebt dat ik het niet weet?
 4. Wat zijn 3 dingen die je bij deze organisatie zullen houden?
 5. Wat zou 1 ding zijn waardoor je onmiddellijk weg zou gaan?
 6. Welke 3 dingen heb je nodig om super gemotiveerd te zijn in je functie?
 7. Welke vaardigheden heb je die dit bedrijf nog niet gebruikt?
 8. Wat heb je meer of minder van mij nodig om je werk goed te kunnen doen?
 9. Wat zou er moeten gebeuren zodat je je comfortabel voelt om ons als werkgever aan te bevelen bij je vrienden?
 10. Wat is een goed besluit dat we in de laatste 6 maanden hebben genomen? Aan welk genomen besluit twijfel je?
 11. Wat gebeurt er in het team/organisatie waar je bezorgd over bent?
 12. Wat is iets wat je wilt doen in deze organisatie waarvan je nog geen kans hebt gehad om te doen?

Luisteren

Luister naar de antwoorden en wees er alert op dat je jezelf niet meteen verdedigt. Medewerkers willen gehoord worden, dus leidinggevenden mogen reageren als het kan maar nooit de werknemersfeedback ontwijken.

Hier nog enkele tips die de kans vergroten dat de medewerkers de waarheid vertellen:

– Zelf zoveel mogelijk informatie delen en de medewerkers laten voelen dat ze vertrouwd worden
– Aangeven wat als interessant wordt opgestoken tijdens deze gesprekken
– Vertellen dat er geen negatieve gevolgen zijn ingeval van openheid
– Kenbaar maken en uitleggen waarom wel of geen actie zal ondernomen worden

Succes!

P.S. Wanneer je het idee hebt dat je niet alles uit je team haalt, denk er dan eens over om (incompany) een op maat gemaakte training te houden voor jou en je team!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email