mobiele telefoon vergaderen

De invloed van kleine (vaak onbewuste) gedragingen

Het menselijke brein zit zo in elkaar dat wij gemakkelijk veroordelen. Dit overlevingsmechanisme maakt het erg lastig om iemand te ontmoeten zonder evalueren en interpreteren van hun gedrag. We vormen veelal complete meningen over mensen, slechts en enkel gebaseerd op deze gedragingen.

De taal van het onderbewuste

Terwijl wij denken dat onze beoordelingen gebaseerd zijn op de inhoud van de gesprekken en andere duidelijke gedragingen, wijst onderzoek iets anders uit. Het is zelfs zo dat, de meerderheid van onze beoordelingen gericht zijn op smalle, subtiele dingen, zoals het hand schudden en de lichaamstaal. We vormen veelal complete meningen over mensen, slechts en enkel gebaseerd op deze gedragingen. Ons onderbewuste heeft een eigen taal, en de woorden zijn niet altijd vriendelijk.

Bewustwording

Deze gedragingen lijken een soort van geïntegreerd deel van wie je bent, en als je niet voldoende tijd spendeert om hieraan te denken, dan is dit een mooi moment om hiermee te starten, omdat deze gedragingen je nog weleens in de weg kunnen gaan zitten.

Hoe vaak check jij je telefoon?

Er is niks frustrerender dan iemand die zijn telefoon pakt middenin een gesprek. Met dergelijk gedrag laat je een gebrek aan respect, aandacht, luistervermogen en wilskracht zien. Behalve natuurlijk als het telefoontje een noodgeval is. Het pakken van je telefoon tijdens een gesprek zorgt voor een verlaagde kwaliteit en kwantiteit van de face-to-face interactie.

Herhalende, nerveuze gewoontes

Je nagels aanraken of je gezicht, of je kin aantikken laten zien dat je nerveus, overweldigd of niet in controle bent. Tevens zijn deze signalen indicatief voor een perfectionistische persoonlijkheid, en dat perfectionisten meer geneigd zijn deze gedragingen te laten zien als ze gefrustreerd of verveeld zijn.

Jouw manier van handen schudden

Het is gewoon voor mensen om een zwakke hand te associëren met een gebrek aan zelfvertrouwen en een algehele lusteloze houding. Hoewel het niet helemaal juist is om op basis van de manier waarop iemand handen schudt, uitspraken te doen over zijn of haar persoonlijkheid, is er een studie geweest welke aantoont dat een stevige ‘handschudder’ gelijk staat aan minder verlegen, minder neurotisch, en meer extravert.

Tijd

(Te) laat op komen dagen wekt bij anderen de indruk dat je weinig respect hebt, dat je belangrijke zaken uitstelt, alsook dat je moe bent en ongeïnteresseerd. Iedereen is natuurlijk anders en hierdoor beleven we dingen ook allemaal anders. De beleving van tijd is ook voor iedere persoon anders. Laatkomers zijn minder goed in het inschatten van hoe lang iets duurt. Hierdoor zijn ze dus ook te laat. Maar hierop kunnen anderen wel hun (voorlopige) conclusies baseren.

Handschrift

Er bestaan allerlei onjuiste stereotypen die proberen om jouw handschrift te relateren aan jouw persoonlijkheid. Bijvoorbeeld, sommige mensen denken dat de mate hoe hard je drukt op het papier met je pen iets zegt over hoe gespannen je bent. De schuinheid van jouw schrijven zegt iets over je introversie/extraversie en de netheid zou wat zeggen over je organisatietalenten. Het onderzoek is niet overtuigend als het gaat om handschrift en persoonlijkheid. Als je een belangrijke brief moet schrijven, dan adviseer ik je om dit op de computer te doen… hiermee houd je het neutraal.

Oogcontact

De sleutel tot oogcontact is balans. Hoewel het belangrijk is om oogcontact te maken, is het zo dat als je 100% van de tijd kijkt, dit als agressief en creepy wordt ervaren. Hetzelfde geldt andersom, als je slechts op enkele momenten in het gesprek oogcontact maakt, kom je over als ongeïnteresseerd, verlegen of beschaamd. Onderzoek laat zien dat als je ongeveer 60% van het gesprek oogcontact houdt, je een juiste balans hebt, en je overkomt als geïnteresseerd, vriendelijk en te vertrouwen…

Het beste uit jezelf halen

Persoonlijke effectiviteit gaat ook over het beste uit jezelf halen. SMART Organized biedt Incompany trainingen aan die helpen meer inzicht te krijgen in jezelf, maar ook in je team. SMART Organized helpt om de individuele kwaliteiten van elk teamlid naar voren te brengen en laat je zien hoe ieders gedrag van invloed is op het team. Je krijgt inzicht welke invloed interactie en communicatie tussen teamleden hebben en hoe je effectiever kunt communiceren.

Soms zijn het de kleine dingen die het verschil maken… het is goed om hier klaar voor te zijn, zodat je een sterke indruk kunt maken.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email