Dura Vermeer

Leiderschap van de toekomst: de 3 pijlers

[vc_row gap=”35″ css=”.vc_custom_1491471097822{margin-right: 35px !important;}”][vc_column offset=”vc_col-lg-9 vc_col-md-9″ css=”.vc_custom_1491470911741{margin-right: 50px !important;padding-top: 20px !important;padding-right: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 20px !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}”][vc_single_image source=”featured_image” img_size=”full”][vc_column_text]

De 3 pijlers van Leiderschap van Nu

(Bettina Vrielink sprak over dit thema tijdens het Business Festival Twente op 20 april)

De laatste 10 jaar werken ondernemers en managers constant onder de druk van continue verandering. De economische crisis, veranderingen, globalisering en technologisering, maken de uitdagingen voor ondernemers en managers groter. Kosten moesten omlaag, medewerkers werden strenger beoordeeld op hun functioneren. En in veel gevallen moest er meer gedaan worden met minder mensen. Geen gemakkelijke taak voor de ondernemer of de manager om te sturen… De vraag is dan ook: wat moet een toekomstig leider kunnen, doen en zijn om succesvol te zijn de komende 5 jaar?

Bij de eerste twee, kunnen en doen, gaat het om opleiding, vaardigheden en skills die je kunt aanleren en verbeteren. Maar de komende jaren zal de focus meer liggen op ZIJN. Wie wil jij zijn als Leider?

Eigen inzicht vergroten

Kijken we naar wat er is op gebied van leiderschapsontwikkeling, zien we dat er vaak nog gebruik gemaakt word van oude methoden, afgestemd op situaties en behoefte uit het verleden. Deze methoden zijn veel meer gericht op het ontwikkelen van vaardigheden. Ook wel ‘single loop’ coachen / leren genoemd.

“Om een verschil te maken als manager of ondernemer is kennis van zaken en het aanleren van bepaalde technieken of modellen niet meer voldoende.”

Om een verschil te maken als manager of ondernemer is kennis over zaken, het aanleren van bepaalde technieken of modellen niet meer voldoende. Het is belangrijk je eigen inzicht en zelfkennis te vergroten. Je kijkt dan niet alleen naar wat je kunt, maar ook naar wat je wilt. Dit noemen we ‘Double loop’ coachen en is gericht op vernieuwen.

Maar als je meer wilt kijken naar je ZIJN. Waarbij je jezelf de vraag stelt: wie ben ik? Wat zijn mijn drijfveren en belemmeringen? En weet ik eigenlijk wat mijn werknemer echt wil? Dan praten we over Triple loop coaching, gericht op transformeren. Waardoor je als ondernemer of leidinggevende nog beter in staat bent op af te stemmen op de verschillende situaties waar je mee te krijgen hebt.

Goed leiderschap

De groei van een organisatie zit in goed leiderschap. In de ondernemer of leider die een visie heeft. Die weet waar hij naar toe wil. Die oprecht betrokken is bij zijn medewerkers en zijn mensen betrekt bij het nastreven van zijn visie. Een goede leider kan verbinden, is mensgericht en weet wat de behoeften van anderen zijn en kan hier ook op inspelen. Hij of zij heeft focus en is toekomstgericht. Is helder en consistent in wat hij uitdraagt in goede tijden, maar ook bij tegenslagen. Het is een leider die de juiste voedingsbodem creëert waar medewerkers met plezier hun werk doen en in staat is om zijn mensen te inspireren het beste van zichzelf te laten zien.

De drie pijlers voor leiderschap van NU

Om te voldoen aan deze eigenschappen, moeten leiders meer van zichzelf laten zien, de ander écht leren kennen zodat de onderlinge samenwerking optimaal wordt. Daarnaast moeten leiders medewerkers vertrouwen en begrip geven. Deze punten hebben we verwerkt in 3 pijlers voor leiderschap van nu:

PIJLER 1: Zelfkennis

De eerste pijler gaat over inzicht in jezelf. Ben jij je bewust van wat je doet, hoe je anderen je zien wat je belangrijk vindt? Hoe goed ken je jezelf eigenlijk en hoe denk je dat je over komt op anderen?

Als we kijken naar alle veranderingen en wat dat vraagt van de toekomstige leider, dan komt het neer op de vaardigheid om jezelf aan te passen in de snel veranderende omgeving. De dagelijkse uitdagingen doen een beroep op jouw flexibiliteit en persoonlijkheid.

“It’s not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It’s the one that is most adaptable to change.” – C. Jung

En juist in dat laatste, jouw persoonlijkheid, daar zit de kracht van toekomstig leiderschap.

EQ vergroten

Uit onderzoek van Future trends in Leadership & Management komt naar voren dat meer dan 50% van de managers vindt dat er meer aandacht moet zijn aan het verbeteren van de eigen EQ. Het vergroten van je zelfkennis en empathisch vermogen.

Niet alleen kennis maar ook empathie is belangrijk voor het succesvol functioneren in een organisatie in deze huidige tijd. En om een verschil te kunnen maken is dus alleen trainen en coachen op vaardigheden en hoe we dingen doen (single loop en double loop) niet voldoende maar moeten we ook inzoomen op de diepere waarden van de individu (triple loop). Dit kun je doen door jezelf de onderstaande vragen te stellen:

  • Wat laat jij zien in jouw leiderschapsstijl?
  • Waar laat jij je door leiden? Wat zijn jouw drijfveren?
  • Wat zijn je angsten?
  • Wat vindt je lastig en spreek je dat ook uit?

Logische beslissingen botsen vaak met emoties, spanningen en gevoeligheden.

  • Hoe ga jij om met de emoties van jezelf of de ander?
  • Hoe reageer je op situaties die je niet kunt veranderen?

Wanneer je dát inzicht hebt en je weet hoe je jouw energie positief kan inzetten, ben je beter in staat om jezelf te leiden. Je laat je minder af leiden door externe zaken of meningen van anderen. Je bent beter instaat om vanuit interne zelfsturing zaken aan te sturen, vanuit eigenheid, vanuit authenticiteit.

Wanneer je hier bewust aandacht aan gaat geven, komt er ruimte voor de ander om af te stemmen op zijn behoefte.

PIJLER 2: Inzicht in de ander

Dit brengt ons bij de 2e pijler: inzicht in de ander. We verwachten veel van onze medewerkers, maar weten wij eigenlijk wel wat zij willen? Hoe je omgaat met een situatie of met iemand is vanuit je eigen perspectief, jouw eigen ideeën en overtuigingen. Je oordeelt een ander vanuit je eigen standaard.

Communicatie en betrokkenheid

Door de toename van het flexibele werken en de globalisering is het voor leiders belangrijk te blijven werken aan hun communicatie en betrokkenheid. Om bestaande en nieuwe relaties te blijven verbeteren. En te begrijpen wat de behoeften zijn van hun mensen en klanten. Om zo de organisatie op een hoger niveau te tillen.

Maar waar begin je dan?

In het eerste opzicht lijken we allemaal op elkaar maar net als jijzelf hebben jouw medewerkers ook hun eigen waarden, drijfveren sterke kanten en valkuilen. En dat niet alleen, ook vanuit een psychologisch perspectief weten we dat mensen verschillend in elkaar zitten. Er is veel onderzoek naar gedaan.

4 Persoonlijkheidstypen

Al meer dan 2000 jaar geleden had Hippocrates, een Griekse arts die wordt beschouwd als grondlegger van de Westerse geneeskunde, interesse in de diversiteit van mensen en hun gedragingen. Al in de vijfde eeuw voor Christus verdeelde hij de mensheid in vier karakters, 4 typen.

In 1921 introduceerde de Zwitserse psycholoog Jung een persoonlijkheidsmodel waar in hij de verschillende “Psychologische typen” definieerde. Insights Discovery heeft de kennis en inzichten van Jung vertaald naar een praktisch model dat mensen een kader geeft om meer inzicht in zichzelf en inzicht in anderen te verkrijgen om op basis daarvan zich verder persoonlijk te ontwikkelen.

Insights Discovery model

De vier persoonlijkheidstypen zijn onderverdeeld in:

  • Vurig rood
  • Stralend Geel
  • Zacht groen
  • Helder blauw

In de afbeelding hieronder zie je waar een de verschillende types voor staan op een Goede Dag en op een Slechte Dag.

We gebruiken allemaal alle vier deze kleuren, in meer of mindere mate. De volgorde en intensiteit van ons kleurengebruik zijn echter uniek en bepalen onze persoonlijke stijl. Onze voorkeur voor een bepaalde kleur geeft aan welke manier van denken, werken en communiceren voor ons het meest natuurlijk is.

Lees meer over de Insights Kleuren

Introvert versus Extravert

Om de verschillen van de persoonlijkheidstypen te verduidelijken, kunnen we kijken naar de voorkeurscombinaties, zoals introversie – extraversie. Jung maakte een onderscheid tussen de typen op basis van hun algemene bewustzijnsinstellingen of attitude; introversie en extraversie. Hij bedoelde hiermee de wijze van reageren op externe en innerlijke ervaringen. In de afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar de verschillen tussen introverten en extraverten.

Een aantal typische kenmerken;

Een misverstand, op basis van andere voorkeuren kan dus snel ontstaan. Wanneer je beter de drijfveren van jezelf en de ander begrijpt is er ruimte voor goede samenwerking.

PIJLER 3: Vertrouwen en Begrip

En dat brengt ons vanzelf bij de 3e pijler namelijk vertrouwen en begrip. Leiderschap vanuit zelfkennis en bewustzijn zorgt ervoor dat je vanuit eigenheid, authenticiteit en interne zelfsturing leiding kan geven. Koppel dat aan meer inzicht in anderen en er ontstaat begrip en vertrouwen, en daarmee hebben de drie pijlers van Toekomstig leiderschap.

De Leider van Nú heeft kennis van zaken, een doe-mentaliteit, beschikt over een andere mindset en leidt vanuit zelfkennis en bewustzijn in verbinding met anderen.[/vc_column_text][stm_post_bottom][vc_separator][vc_custom_heading text=”Gerelateerde artikelen” font_container=”tag:h4|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][stm_news posts_per_row=”4″][/vc_column][vc_column width=”1/4″ offset=”vc_hidden-sm vc_hidden-xs”][stm_sidebar sidebar=”1573″][/vc_column][/vc_row]