Contact gegevens

Roland RidderTrainer / Coach

Roland heeft in de ingenieursbranche veel ervaring omgedaan met proces- en projectmatig werken, waarbij hij er in zijn functie als adviseur en projectmanager altijd op gericht was om taakgerichte technische en commerciële doelstellingen te vertalen naar een mensgerichte wijze van communicatie, samenwerken en ontwikkeling. Zijn mens- en relatiegerichte benadering en interesse voor persoonlijke- en teamontwikkeling heeft ertoe geleid dat hij vervolgens de opleiding tot professioneel coach heeft afgerond en als zelfstandige ondernemer is gestart. Vanuit die rol heeft hij tevens een aantal jaren binnen een ondernemerscentrum startende ondernemers gefaciliteerd en begeleidt als aanjager en directeur.

“Het leven is een weg met verschillende kruispunten. Dat zijn mooie momenten om stil te staan en te kijken waar je nu bent, hoe je daar bent gekomen en welke weg je nu in wilt slaan. Welke stappen ga je zetten? Durf een richting te kiezen!”

Als betrokken gesprekspartner, coach en trainer zullen zijn kernwaarden ‘vertrouwen’, ‘verbinding’, ‘verdieping’ en ‘verandering’ een rode draad zijn in zijn begeleidingstrajecten. Roland is helder, vriendelijk, betrokken, nuchter en transparant. Hij is tevens geaccrediteerd Insights Discovery® practitioner.

“Ik geloof in vooruitgang door bewust even stil te staan. Pas op de plaats te maken, te beseffen waar je je bevindt en dan (opnieuw) koers te bepalen. Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat je het heel lang vol kunt houden om door te gaan, zonder je te realiseren dat je misschien een afslag hebt gemist. Ineens besef je dat je heel ergens anders bent dan je in eerste instantie voor ogen had. Vanuit mijn visie is het nooit te laat om bij te sturen en is het altijd mogelijk om (een andere) richting te bepalen en af te stevenen op een nieuwe horizon”.