blauw klantervaringen insights discovery

Testimonial: Waarom is niet iedereen gewoon helder blauw?

“Daar zit ik toch helemaal niet op te wachten!” Een leiderschapstraining voor nieuwe teamleiders. “En dat terwijl ik nog zoveel werk heb liggen”. “Sturen ze je op cursus!”. Nog in zijn werkkleding en met de nodige weerstand kwam hij de vergaderruimte binnen. “Dus hier moet het gebeuren”, zegt hij enigszins cynisch, refererend naar de ruimte waar normaal gesproken ‘de mensen van kantoor’ en het ‘management’ hun tijd zitten te verdoen. “Gelukkig hebben ze wel koffie geregeld”, zegt hij ongemakkelijk terwijl de trainer van SMART Organized hem welkom heet. Onbewust kijkt hij kritisch naar het voorkomen van de trainer en maakt een grapje met zijn collega: “Zal wel weer van dat management-geneuzel zijn” en “hopelijk wordt het niet zo`n zweverige toestand”. We zullen zien…

klantervaring blauw

‘We worden op cursus gestuurd’

Hij werkte inmiddels al ruim 30 jaar binnen dit technische bedrijf. Heeft op verschillende afdelingen gewerkt en het bedrijf zien groeien van 10 man, naar nu meer dan 100 medewerkers. “Vroeger was het nog gezellig, kenden we elkaar allemaal en waren de lijntjes kort”. “Nu is alles anders; alles moet snel en onder tijdsdruk, processen zijn geautomatiseerd, het bedrijf is te geprogrammeerd geworden”. “Nu worden we op cursus gestuurd voor persoonlijke ontwikkeling”. “Ik loop al ik weet niet hoelang bij dit bedrijf, ik ken mezelf, ze nemen me maar zoals ik ben”. Met deze weerstand en overtuigingen is hij inmiddels aangesteld tot teamleider van zijn afdeling. Een gegeven waar hij niet op zat te wachten omdat hij graag ‘één van de jongens wil blijven’. Het management had besloten dat hij, gezien zijn nieuwe functie, op leiderschapstraining moest. We zullen zien…

“Welkom bij deze leiderschapstraining!” De trainer van BSMART start de training met een korte introductie, waaronder de vraag wat de verwachtingen zijn van de training voor de deelnemers. Als het zijn beurt is antwoord hij kort en afwachtend: “We zullen zien…”.

‘Kom toch gewoon op tijd!’

Aangegeven wordt dat de training op een praktische en interactieve manier zal plaatsvinden, rekening houdend met de persoonlijke behoeftes van de deelnemers en gericht op actuele situaties van de werkvloer. De trainer geeft aan helder en open te communiceren, hetgeen hij ook verwacht van de deelnemers. To-the-point in informatievoorziening en op een no-nonsens wijze in onderlinge afstemming. Dat spreekt hem wel aan. Nog zonder dat hij het zelf bewust is, neemt hij een wat actievere houding aan (dan de onderuitgezakte van even daarvoor). Een collega komt met veel lawaai en excuses de ruimte binnen. Weer te laat. Hij ergert zich aan de houding van zijn collega. Je kunt toch gewoon op tijd komen, denkt hij.

De trainer geeft tekst en uitleg bij de onderwerpen van de meerdaagse training. Thema’s als persoonlijke gedragsvoorkeuren met behulp van Insights Discovery, kernkwaliteiten, leiderschap, communicatie,  stress, coaching, e.a. zullen aan bod komen. We zullen zien….

Herkenning

De training start met het theoretische kader van Insights Discovery. Insights Discovery is een praktische tool om inzicht te krijgen in het gedrag van jezelf en daarmee ook van anderen te begrijpen. Aan de hand van 2 assen (introvert versus extrovert & denken versus voelen) ontstaan 4 kwadranten die vertaald worden naar de vier basiskleuren: rood, geel, groen, en blauw.

Blijkbaar is er herkenning bij de deelnemers, want ze beginnen vanuit persoonlijke voorkeuren op elkaar te reageren. Voorbeelden en ervaringen worden gedeeld. Hij wacht nog even met het geven van zijn reactie, nieuwsgierig komen er vragen bij hem naar voren, maar is vooralsnog stil, benieuwd naar wat er verder komt. De trainer geeft tekst en uitleg bij de kleuren aan de hand van praktische voorbeelden.

Inmiddels zit hij op het puntje van zijn stoel. Gefocust en aandachtig is hij de informatie die wordt gegeven aan het verwerken en analyseren. Een beeld van zichzelf had hij al, hetgeen hij in de omschrijving van ‘blauw’ sterk ziet terugkomen. Nu is hij een beeld aan het vormen van de mensen op zijn afdeling en zijn collega`s teamleiders in deze training. In kort tijdsbestek heeft hij de mensen geanalyseerd, gekaderd en in ‘een kleurenhokje’ geplaatst. De meer extraverte deelnemers hebben hun ervaring inmiddels al met de groep gedeeld: “wij zijn al teamleiders schijnbaar behoorlijk taakgericht” en “vandaar dat het management zo rood is” en “daarom is hij zo’n druktemaker”. De trainer geeft aan dat dit herkenbaar is, maar dat hierbij sprake is van stereotypering van individuen of groepen.

Het ideale team bestaat uit mensen van verschillende kleuren, en daarom zijn alle kleuren even goed en belangrijk. Het kennen van je eigen kleur en die van je collega´s helpt bij het begrijpen van elkaars gedrag, jouw eigen leiderschap en kan helpen bij het verbeteren van de samenwerking.

We zullen zien…

Na de uitleg over de methodiek van Insights Discovery aan de hand van verschillende oefeningen en werkvormen, ontvangen de deelnemers hun persoonlijke profiel, met het verzoek deze individueel door te nemen. Kritisch, maar ook nieuwsgierig neemt hij afstand van zijn collega’s waar hij in de ruimte een rustig plekje zoekt om aandachtig zijn profiel te kunnen lezen. We zullen zien….

klantervaring blauw lezenHij is, net als altijd, als laatste klaar met het lezen van zijn persoonlijk profiel. Secuur en kritisch heeft hij zitten lezen, precies die bladzijdes die de trainer heeft verzocht te lezen. Enkele collega`s met een andere voorkeursenergie hebben het hele document al gescreend en zitten ongeduldig te wachten op het vervolg. De trainer geeft iedereen de gelegenheid zijn bevindingen van het profiel te delen. Uit zijn profiel komt naar voren wat hij zelf al had ingeschat. De introverte denker. ‘Een blauwe’ dus. En dan ook nog eens het type ‘observator’, met de voor hem herkenbare eigenschappen. Hij is voorzichtig in het delen van zijn gedachten. “Ja, herkenbaar, zegt hij kort en bondig”. “Is dit allemaal op basis van de 25 vragen?”, vraagt hij kritisch. Veel kenmerken en gedragingen die omschreven staan zijn voor hem logisch. “Waarom is niet iedereen gewoon zo blauw als ik?”, zou wel zo makkelijk zijn denkt hij. Eerst nog maar eens thuis rustig doorlezen en mijn vrouw laten lezen; zien we daarna wel verder….

Hij was er in de praktijk al lang achter dat niet iedereen zo is en zich gedraagt zoals hij dat doet. Op het moment dat de trainer het onderwerp ‘afstemmen en verbinden vanuit voorkeurskleuren’ behandeld, is hij echter in opperste concentratie. “Dat zou toch ideaal zijn; als mijn collega`s weten hoe ze met mij moeten communiceren en omgaan”, denkt hij. De trainer brengt hem snel weer terug in de werkelijkheid: afstemming en verbinding vergt inspanning van beide kanten. Als het gaat om het ontwikkelen van leiderschap ligt de bal in eerste instantie vooral bij jezelf, schetst de trainer. “Hoe kun jij jouw omgeving aanspreken en motiveren, in de voor jouw gewenste communicatiestijl”. “Het profiel kan hiervoor een leidraad zijn, maar dien je vooral in praktijk te brengen. Door je kwetsbaar op te stellen en te oefenen, zul je het resultaat hiervan ervaren en zul je groeien in je leiderschap”. Dus aan de slag, is de boodschap van de trainer. We zullen zien…

Afstemming met ‘blauw’

Ga je met hem een vergadering in, dan moet je kunnen laten zien dat je je hebt ingelezen, goed hebt voorbereid en over de juiste informatie beschikt. En als je het antwoord niet weet: antwoord naar waarheid. Zeg dat je het niet weet. Kom niet met iets anders aanzetten om je eruit te redden. Als hij ontdekt dat je een leugentje om bestwil hebt gebruikt (en dat doet hij zeker) heb je het bij hem verbruid. Bedenk goed wat je wilt zeggen, waarvan je hem wilt overtuigen. Wees concreet en laat vage denkbeelden achterwege. Misschien moet je ook nadenken over de taal die je gebruikt. Sla de inspirerende praatjes over die mensen meer gele en de rode bij voorkeur horen. Beperk je tot de feiten en wees duidelijk. Respecteer zijn perfectionistische, hiermee zorgvuldige, en dus tragere werkwijze. Vertel hem rustig en methodisch je plannen of suggesties. Leg exact uit waarom dat zo belangrijk is. Maak een duidelijke planning en houd je aan de gemaakt afspraken hierover. Zorg ervoor dat de blauwe persoon zich aan de planning houdt, anders heb je kans dat hij zich urenlang in details verliest, en die tijd is er niet. Wijs op het totaalbeeld, wanneer hij dreigt te verzanden in details. Geef hem een goed motief om tegen zijn eigen instincten in te gaan. Onderbouw alles door op de langetermijnplanning te wijzen.

De start voor bewustwording in zijn persoonlijkheid, gedrag en leiderschap is gelegd. De methodiek van Insights Discovery en zijn persoonlijk profiel vormt een rode draad in het vervolg van de training. Zijn interesse is gewekt. Informatief, ongedwongen, praktisch. Het sluit aan bij wat voor hem gewenst is. Zijn mindset is bijgesteld.

Maar eerst weer snel aan het werk. Het hoofd zegt dat ‘alles’ wat hij voor die dag gepland had nog moet worden afgerond. Discipline en verantwoordelijkheid boven alles. Graag tot de volgende keer groet de trainer. “Ja, tot de volgende keer, glimlacht hij”. We zullen zien…

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email